Befejeződik az üzleti tervezés

A közös ötleteléssel tarkított előadás sorozat az üzleti terv egyes szakaszainak részletes elemzésére irányult, mind a formai, mind a tartalmi követelményeket, szempontokat figyelembe véve. A két nap során olyan elemek kerültek bemutatásra, mint a szervezeti háttér, az üzleti modell, a piaci elemzések szempontjai, valamint a marketing, működési és pénzügyi tervek. A vállalkozás társadalmi hatásairól éppúgy szó esett, mint annak kockázatairól, és a mindezek alapján megírásra váró kilépési tervről.

A workshop során olyan kérdésekre próbáltak meg a résztvevők közösen válaszolni, mint. Mitől életképes az üzleti terv? Ki milyen elvárást támaszt az üzleti tervvel szemben, és milyen vállalásokat tud tenni annak sikeressége érdekében? Melyek az üzleti modell ismérvei és a piacelemzés módszerei? Mit kell tudnunk az adott terméket vagy szolgáltatást jellemző iparág jogszabályi környezetéről, emberi és tárgyi feltételeiről? Milyen módszerekkel érdemes adatokat gyűjteni a célcsoportról, a fogyasztói igényekről? Milyen szempontok alapján alakítsuk ki a szolgáltatás árát? Mely értékesítési csatornákon keresztül és marketing eszközök segítségével tudjuk népszerűsíteni a termékünket vagy szolgáltatásunkat?

Mivel az üzleti ötlet megvalósításának, kivitelezésének a szervezet működésébe kell ágyazódnia, elengedhetetlen megvizsgálni, hogy miként fogalmazzuk meg működési tervünket, hogyan alakítsuk ki a szolgáltatás nyújtás elemeit, így a találkozónak ezek a dilemmák is sarkalatos pontjai voltak.

A kétnapos programban részt vevő védett szervezetek (Lámpás ’92 Alapítvány, MEREK, Gyöngyház Egyesület, Tovább Élni Egyesület) közös munkáját ismét a Corvinus Egyetemről toborzott önkéntesek segítették. A workshop végén a partnerek visszajelző-értékelő kérdőívet töltöttek ki, amely alapján elmondható, hogy a találkozó hasznosan és érdekesen telt. A végleges üzleti terveket a soron következő hálózati partnertalálkozó időpontjáig, vagyis május 30-ig várjuk a szervezetektől.