SAJTÓKÖZLEMÉNY

Szakmai fórum civileknek a kommunikációról

2014. február 24.

A megváltozott munkaképességűek vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyze-tűek foglalkoztatását segítő civil szervezetek számára is elengedhetetlen az aktív kommunikáció – hangzott el azon a csütörtöki szakmai műhelybeszélge¬tésen, amelyet az Országos Foglal¬koztatási Közhasznú Nonprofit Kft. szervezett a témával foglalkozó civil szervezetek munkatársainak Szekszárdon. A rendez-vényen a Dél-dunántúli régióban működő, európai uniós munkaerő-piaci prog-ramokat meg¬valósító civil szervezetek munkatársai szerezhettek praktikus, új ismereteket a kommuniká¬ció, a PR és a sajtókapcsolatok szervezéséről és menedzseléséről.

Az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. európai uniós forrásból indította el „FoglalkoztaTárs – Társ a foglalkoztatásban” című kiemelt projektjét, amelynek célja a foglalkoztatás bővítését, a munkaerő-piaci integrációt és az alkalmazkodóképesség növe­lését célzó foglalkoztatás-fejlesztési programok eredményességének növelése a projekte­ket megvalósító szervezetek szakmai támogatásával.

A február 24-i, szekszárdi szakmai rendezvény a projektek megvalósításának és a civil szervezetek működésének egy speciális, de rendkívül fontos szegmensével, a pro­jektek „láthatóvá tételével”, a kommunikációval és a potenciális támogatók toborzásával foglalkozott. A műhelybeszélgetés résztvevői – a budapesti Kézenfogva Alapítvány, a Kék Pont Alapítvány és a Motiváció Alapítvány, valamint a régióban tevékenykedő Kék Madár Alapítvány és a Retextil Alapítvány szakemberei – arra keresték a választ, hogy az ilyen témában megvalósuló európai uniós projektek tájékoztatással és nyilvánossággal kap­csolatos, kötelező feladatainak „kipipálásán” túl hogyan lehet úgy dolgozni, hogy értelme és lehetőség szerint hosszú távú hozadéka is legyen a kommunikációnak. Mindehhez kapcsolódóan többek között szó esett arról is, hogy hogyan lehet a sajtó számára is érdekessé tenni egy-egy foglal­koztatási programot, milyen eszközei vannak a hírérték-generálásnak, érdemes-e ismert arcokat társítani egy-egy programhoz, valamint hogy mire és hogyan érdemes használni a közösségi oldalakat – elsősorban a Facebookot – a kommunikációban.

A szakmai műhelybeszélgetést követően a résztvevők látogatást tettek a szekszárdi Kék Madár Alapítvány által társadalmi vállalkozásként működtetett Ízlelő étteremben, ahol fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű munkatársak készítik el és szolgálják fel a vendégeknek az étkeket.