Szolgáltatásaink nyílt piaci munkáltatók számára

Foglalkoztatás egyenlő esélyekkel?

Igen! Segítünk!

A Kézenfogva Alapítvány célja, hogy segítséget nyújtson a munkáltatóknak a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához.

Napjainkban a megváltozott munkaképességű emberek integrációjának elősegítése növekvő társadalmi elvárás, melynek egyik leghatékonyabb eszköze az integrált, nem elkülönített foglalkoztatás.

A munkáltatónak legtöbbször nehézségekkel kell szembenéznie, amikor megváltozott munkaképességű embereket kíván foglalkoztatni. Ezek a nehézségek általában nem a sérültek valós vagy vélt alacsonyabb termelékenységéből adódnak, hanem az információ és a tapasztalat hiányából. Szolgatatás- csomagunkkal segítséget kínálunk az Önök cégének, hogy élni tudjanak azokkal a gazdasági előnyökkel, amelyeket a megváltozott munkaképességű emberek munkája biztosít, és hogy hozzájárulhassanak egy fenntartható, élhető világ létrejöttéhez.

Amit mi tudunk nyújtani

 • Foglalkoztatási tanácsadás

Szakembereink információt nyújtanak a különböző foglalkoztatási formákról és támogatásokról, a kapcsolódó jogszabályokról, foglalkoztatáshoz szükséges lépésekről , igény szerint írásban és szóban. Jogi ügyekben dr. Gazsi Adrienn, a terület elismert szakértője álla rendelkezésére.

 • Segítségnyújtás pályázati források elnyeréséhez

A fent említett támogatásokon túl az Európai Unió és a Magyar Állam pályázati kiírásai további jelentős forrásokat biztosíthatnak. Alapítványunk rendszeresen tájékoztatja Önöket a pályázati lehetőségekről, és szakmai segítséget nyújt a pályázat elkészítéséhez.

 • Esélyegyenlőségi terv készítése

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV törvény 63 §. (4) bekezdése értelmében az 50 főnél több munkavállalót alkalmazó költségvetési szervek és többségi állami tulajdonban álló jogi személyek esélyegyenlőségi tervet kötelesek készíteni. A Kézenfogva Alapítvány nagy tapasztalatokkal rendelkezik a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatása tárgyában. Ezeket felhasználva vállalja, hogy amennyiben Önöknek erre szükségük van, segítséget nyújt a munkahelyre szabott terv elkészítésében.

 • Munkaközvetítés

A KézenFogva Alapítvány olyan nyílt piaci szereplők számára ajánlja segítségét, amelyeknél jelenleg nem aktuális a megváltozott munkaképességű/fogyatékkal élő személyek foglalkoztatása, de fontos számukra a társadalmi felelősségvállalás. Ehhez a KézenFogva Alapítvány a Munkaközvetítés tevékenységével nyújt valós alternatívát a CSR tevékenységet szem előtt tartó partnereinek.

Mit értünk munkaközvetítés alatt?

NEM munkaerő-közvetítést. Minden olyan tevékenységet, szolgáltatást, bedolgozást, amelyeket megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő személyeket foglalkoztató szervezetek el tudnak vállalni. Mire lehet itt gondolni?

A teljesség igénye nélkül:

 • Nyomdai munkák elkészítése (brossórák, névjegykártyák, plakátok, stb.);
 • Szórólap, Lapterjesztés;
 • Ajándéktárgyak készítése;
 • Bedolgozói, összeszerelői munkák;
 • Takarítói, kertészeti szolgáltatások;
 • Óvodai, iskolai csoportok részére kézműves foglalkozások;
 • Varrodai szolgáltatások (a babzsák foteltől kezdve, egyedi kisszériás termékek készítésén át, a munkaruhán keresztül a különféle használati és dísztárgyak elkészítéséig);
 • Ajándék és egyéb tárgyak csomagolása;

Mindezen munkák közvetítésének fő célja, hogy a fogyatékos személyek foglalkoztatását, munka rehabilitációjának elősegítését a védett szervezetek fenntarthatóságát, ill. a fogyatékos személyek nyílt munkaerőpiacra való integrációját előmozdítsuk. E tevékenységünkhöz várjuk mindazon nyílt piaci partnereink jelentkezését, amelyek reális alternatívát látnak az ilyen jellegű CSR tevékenységben.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, az alábbi elérhetőségek valamelyikén lépjen kapcsolatba kollégánkkal:

Fehér Miklós
06-20-223-3282
 • Munkaerő-közvetítés

Az Aktív Műhely annak érdekében, hogy Ön a legmegfelelőbb munkavállalót alkalmazhassa a legmegfelelőbb munkakörbe, a következő szolgáltatásokat kínálja:

 - Munkaerő-kiválasztás

A Kézenfogva Alapítvány adatbázisából kikereshetőek a szóba jöhető munkavállalók

 - Munkakör és munkaerő felmérés

Az értelmi sérült emberek foglalkoztatásának kulcskérdése a képességeiknek megfelelő munkakör megtalálása. Ehhez elengedhetetlen, hogy pontos képet kapjunk egyrészt a sérült ember részképességeiről, készségeiről, és a munkakör betöltéséhez szükséges képességekről, készségekről. A spanyol Lantegi módszer ötfokú skálán értékeli az egyes személyek részképességeit, és a munkakörök ugyanezen dimenziók mentén felosztott elvárásait. A két oldal grafikusan ábrázolható, ezek egymásra illesztésével kiderül, alkalmasak-e az általunk közvetített munkavállalók az érintett munkakör betöltésére. A Lantegi módszer segítségével Spanyolországban több ezer sérült ember helyezkedett el a nyílt munkaerőpiacon.

A Kézenfogva Alapítvány, mint a módszer magyarországi jogtulajdonosa, partnerei által jogosult e szolgáltatás biztosítására.

 - Munkaerő-kiválasztás

A Kézenfogva Alapítvány több száz fős munkavállalói adatbázisából a Lantegi felmérés eredménye alapján kikereshetőek a szóba jöhető munkavállalók

 - Munkakörülmények optimalizálása

A munkáltatók a foglalkoztatás tartós sikere érdekében a következő szolgáltatások közül választhatnak:

 - Akadálymentesítési tanácsadás

 - Munkafeladatok optimalizálása - tanácsadás

                 - Egyes feladatok kivétele a munkakörből

                 - Több munkakör feladatainak egyesítése egy munkakörben

Mi a Lantegi módszer?

 - Mentori hálózat

A sérült emberek munkahelyi beilleszkedését, a munkakör által megkívánt képességek kibontakozását, és a foglalkoztatás fenntarthatóságát segíti a foglalkoztatási segítő, más néven mentor bevonása. Az általunk fenntartott mentori hálózat tagjai igény szerint szóbeli és írásos tájékoztatást adnak, illetve személyes helyszíni segítséget is nyújtanak.

A felajánlott szolgáltatásokat egymástól függetlenül is megrendelhetik, de a teljes körű sikert a komplex csomag igénybevétele biztosíthatja.

 • Munkahelyi érzékenyítés

A sérült munkavállaló beilleszkedését, ezáltal a hatékony munkahelyi légkör megteremtését szolgálja, ha az Önök munkatársai megismerkedhetnek azzal, mit jelent sérültnek lenni. Erre a legjobb eszköz, ha a résztvevők személyes tapasztalatokat szereznek a sérültek élethelyzetéről, az adott sérültséggel élő tapasztalati szakértőkkel történő személyes kapcsolat és együttes játékos feladatmegoldás révén.

A programról bővebben itt olvashatnak.

 • Kommunikáció, PR

Amennyiben Önök megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak, eleget tesznek egy egyre erősebben megfogalmazott társadalmi igénynek. Ebből következik, hogy ennek a viszonylag újszerű tevékenységnek komoly kommunikációs értéke van. A Kézenfogva Alapítvány biztosítja Önöknek, hogy kezdeményezésük széleskörű nyilvánosságot kap, az alábbi csatornákon keresztül:

 - A szolgáltatást nyújtó szervezetek által megjelentetett kiadványok, rendezvények, honlap, hírlevél.

 - Speciális rendezvények a programban részt vett munkáltatók és munkavállalók a sajtó nyilvánossága előtt beszámolhatnak tapasztalataikról, élményeikről, arról, hogy miért éri meg megváltozott munkaképességű munkavállalót alkalmazni. A rendezvényt az igényeknek megfelelő sűrűséggel bonyolítanánk le.